Jesteśmy Turystyką Napędzaną Społecznie

Sprawiamy, że gościnność staje się czynnikiem tworzącym
pozytywną, lokalną zmianę

Dołącz do społeczności @ Fairbnb.coop

Nowy koncept turystyki: razem jest to możliwe

Fairbnb.coop umożliwia zarówno podróżnym, jak i lokalnym mieszkańcom partycypację w bardziej odpowiedzialnym i zrównoważonym modelu turystyki przez wspieranie społecznych i ekologicznych projektów dla lokalnych społeczności.

Real Home Sharing @ Fairbnb.coop

Odpowiedzialne współdzielenie (domu)

Pracujemy wraz z samorządami by weryfikować naszych gospodarzy i wraz z naszymi Lokalnymi Węzłami by zdefiniować zrównoważone zasady w celu ochrony społeczności przed skutkami ubocznymi turystyki.

Receive Funds @ Fairbnb.coop

Solidarność i inkluzja

Nasze lokalne społeczności określają które projekty społeczne są priorytetowe dla ich zrównoważonego rozwoju. Wspieramy je za pomocą środków wygenerowanych przez turystykę w ich regionie.

Jak działa Fairbnb.coop

Tak jak inne platformy, Fairbnb.coop pobiera opłaty.
W przeciwieństwie do innych, dzieli się nimi z lokalnymi mieszkańcami.

GOSPODARZ ZARABIA TYLE SAMO
GOŚĆ PŁACI TYLE SAMO
ALE ZYSKUJE CAŁA SPOŁECZNOŚĆ

50% platformowych opłat przeznaczamy na finansowanie wybranego przez ciebie projektu w odwiedzanym przez ciebie regionie – reszta posłuży Fairbnb.coop do utrzymania swojej sieci i operacji.

Nazywamy to Społecznie Napędzaną Turystyką.

Fairbnb.coop Jak to działa.

Kim jesteśmy

1. Jesteśmy spółdzielnią. esteśmy napędzani przez ludzi, aktywistów i organizacje, nie bezosobowych inwestorów.

2. Przekładamy ludzi ponad zysk.

3. Jesteśmy obecni tylko tam, gdzie lokalne społeczności przyjmują naszą ideę etycznej i odpowiedzialnej turystyki.

4. Wspieramy współpracę między podróżnymi i lokalnymi mieszkańcami by zapewnić bardziej autentyczne doświadczenie podróży.

5.Współpracujemy z samorządami by weryfikować zgodność wszystkich apartamentów z prawem i promujemy sprawiedliwą regulację rynku.

Kim nie jesteśmy

1. Nie wspieramy masowej turystyki, która przekształca ekosystemy i zmienia lokalne tożsamości kulturowe.

2. Nie jesteśmy korporacją ekstrakcyjną, która przekierowuje zasoby z lokalnych społeczności do rajów podatkowych.

3. Nie jesteśmy dla każdego: tam, gdzie jest to konieczne, wykluczamy dużych inwestorów nieruchomościami, którzy wynajmują wyłącznie dla turystów.

Nasz cel

Naszym celem jest przeciwdziałanie negatywnym wpływom masowej turystyki, w szczególności gentryfikacji. Nasza idea regeneratywnej i zrównoważonej turystyki, która przekłada ludzi ponad zysk może zapoczątkować gospodarkę o obiegu zamkniętym przez redystrybucję zysków wewnątrz społeczności, która je wytwarza.

Robić różnicę!

zostań gospodarzem @ Fairbnb.coop
Dołącz jako Gospodarz
Wyślij zapytanie @ Fairbnb.coop
Złóż swój projekt
Zostań partnerem @ Fairbnb.coop
Zostań partnerem
Uruchom węzeł lokalny @ Fairbnb.coop
Aktywuj swoje miasto

Nasze działania w kierunku 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)